CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Dokumenty do pobrania 

Podanie do Centrum Kursów

Formularz do faktur

Oświadczenie o niekaralności

Uprawnienia Indywidualne 

Sprawozdanie z praktyki:Instruktorskiej,Trenerskiej-otrzymywane drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu