CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Uprawnienia Instruktorskie i Trenerskie 


Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie od 2002 roku prowadzi państwowe kursy instruktorskie na tytuł instruktora sportu lub instruktora rekreacji, kursy trenerskie na tytuł trenera II klasy, kursy menedżerskie na tytuł menedżera sportu i menedżera imprez sportowych, kursy na tytuł instruktora sportu osób niepełnosprawnych, kursy trenera osobistego, kursy na tytuł instruktora odnowy biologicznej, kursy wychowawców kolonijnych oraz kursy wstępne przygotowujące do kursów instruktorskich.

Mazowieckie Centrum Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej w  Instytucie Sportu i Rekreacji Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie kształci specjalistów w różnych dziedzinach sportu od 2005 roku. Na naszej stronie każdy absolwent dowolnego kursu ewentualnie osoba zainteresowana weryfikacją uprawnień absolwenta będzie mogła sprawdzić w którym roku oraz jaki kurs ukończyła konkretna osoba.


CENTRUM KURSÓW EWS I WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE kształci nie tylko nauczycieli wychowania fizycznego, ale także trenerów, instruktorów sportu, instruktorów rekreacji, menedżerów sportu oraz menedżerów imprez sportowych. Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa prawo do organizacji kursów mają szkoły wyższe wychowania fizycznego oraz organizacje, które uzyskały zgodę Ministra Sportu.


Po zakończonych kursach uczestnicy otrzymuja Państwowe Uprawnienia-Legitymacje lub Dyplomy oraz Certyfikaty w języku angielskim-honorowane we wszystkich Państwach Unii Europejskiej.

Uprawnienia które wydajemy są Jedynymi i Niezbędnymi Dokumentami do pracy jako Instruktor, Trener czy Menedżer w klubach sportowych czy rekreacyjnych.

Posiadacz Legitymacji lub Dyplomu może legalnie rozpocząć działalnośc gospodarczą w zakresie Kultury Fizycznej i prowadzić zajęcia sportowe czy rekreacyjne.


Kadrę stanowią przedstawiciele polskich związków sportowych, wybitni zawodnicy, doświadczeni trenerzy oraz profesorowie i doktorzy Wyższej Szkoły - Edukacja w Sporcie.Poniżej znajduje sie wzór uprawnień jakie otrzymuja odpowiednio uczestnicy kursów.