CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURS  – INSTRUKTOR RYTMIKI


Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin na Platformie Egzaminacyjnej

Czas trwania kursu : 2 weekendy 

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w jęz.angielskim

- Dostęp do 80 filmów video

- Materiały dydaktyczne 

Koszty uczestnictwa w kursie :

- koszt całkowity – 1050 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, dyplom/certyfikat)

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty


TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU :

II sesje zjazdowe:

 3/4 Lutego 

10/11 Lutego

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona!

Termin zgłoszeń: 2 listopada 2017 r.

kliknij wyśli zgłoszenie ----->> ZGŁOSZENIE<<-----

Prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 1050 zł

2 sesje zjazdowe/ 2 weekendy z rzędu

Harmonogram przykladowy ostatniego kursu(szczegółowy harmonogram dostępny tylko dla zapisanych osób):

NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NALEŻY POSIADAC STRÓJ SPORTOWY/ BUTY NA ZMIANĘ

ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. 

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy złożyć w siedzibie CENTRUM KURSÓW osobiście przed rozpoczęciem kursu lub podczas pierwszego zjazdu kursu.

(Adres do wysyłki: Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, ul. ul. Jagiellońska 88,  00-992 Warszawa)