CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURS INSTRUKTORA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Organizator : Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

Program kursu – 80 godziny ( przy dużym wsparciu e-learningowym ) zakłada część teoretyczną
i praktyczną oraz odbycie specjalistycznej praktyki w placówce oświatowej. Kurs kończy się egzaminem na platformie egzaminacyjnej .

Po spełnieniu wszystkich wymagań programowo-organizacyjnych absolwenci uzyskują uprawnienia zawodowe.

Po zakończeniu kursu Uczestnik uzyskuje : 

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat 

- Trzy tomy - "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - wybrane gry , zabawy i ćwiczenia" - wersja elektroniczna oprac. WSEWS

Koszty uczestnictwa w kursie : 

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł 

- koszt całkowity –1050 zł : (udział w zajęciach, dokumenty,dyplom/certyfikat)  

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Program zajęć – kurs gimnastyka korekcyjna

ANATOMIA

Wprowadzenie do anatomii - podstawowe pojęcia, płaszczyzny, osie ruch, budowa kości i rodzaje połączeń kości

Szkielet osiowy i jego połączenia

Szkielet kończyn i ich

Ogólna budowa mięśni, mięśnie grzbietu, szyi, głowy

Mięśnie klatki piersiowej i brzucha

Mięsnie kończyny górnej

Mięśnie kończyny dolnej

GIMNASTYKA KOREKCYJNA –część teoretyczna

Definicje postawy, postawy prawidłowej, wady postawy, tory postępowania korekcyjnego, zasady likwidacji dystonii mięśniowej.

Proces posturogenezy

Metody badania i oceny ciała

Plecy okrągłe. Młodzieńcza kifoza piersiowa – tzw. choroba Scheuermanna, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.

Plecy wklęsłe. Plecy okrągło-wklęsłe, rozpoznanie ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane

Boczne skrzywienia kręgosłupa,  rozpoznanie, podział skolioz, postępowanie korekcyjne z dzieckiem z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego z dzieckiem ze skoliozą, ćwiczenia przeciwwskazane.

Wady statyczne kończyn dolnych, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane.

Wady klatki piersiowej, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane

Trójtorowość metod postępowania korekcyjnego z uszczegółowieniem toru środowiskowego.

Ćwiczenia korekcyjne dla dziecka z płaskostopiem, kolanami koślawymi , kolanami szpotawymi

Ocena, dobór ćwiczeń korekcyjnych w wadach klatki piersiowej: klatka szewska i kurza

Rodzaje ćwiczeń korekcyjnych

Reedukacja posturalna


TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW WEEKENDOWYCH:

3-4 Marca 2018r. 

II sesje zjazdowe:

3-4 Marca 2018r.

10-11 Marca 2018r.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona!

Termin zgłoszeń do nowej edycji :

Wpłata zaliczki (200 zł)  - w momencie zgłoszenia na kurs (gwarancja miejsca na kursie)

Wpłata pozostałej kwoty (850 zł) - odpowiednio dla kursu najpóźniej do dnia 2 marca 2018 (osoby dokonujące wpłaty tego dnia proszone są o wysłanie potwierdzenia wpłaty na email: kursy@ews.edu.pl)

Harmonogram kursu (wcześniejsza edycja)  :ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: „imię i nazwisko uczestnika" KURS GK


2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy złożyć w siedzibie Uczelni osobiście na pierwszym zjeżdzie kursu.

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa