CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURS ANIMATOR CZASU WOLNEGO

All-round Animator


Organizator : Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

Uczelnia jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS- nr 2.14/00320/2011) 

Uczelnia nadaje uprawnienia zawodowe wg klasyfikacji zawodów w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS.

Program kursu –  20 godzin 


Po zakończeniu kursu Uczestnik uzyskuje :  

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w języku angielskim 

Koszty uczestnictwa w kursie : 

- koszt całkowity –490 zł  (, dokumenty, egzamin,wszystkie materiały niezbedne do nauki ) 

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty 


Termin zgłoszeń do nowej edycji : przyjmujemy na bierząco

Dostępny dla uczestników po zalogowaniu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszym zjeździe . 

(Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, 
ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa)