CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURSY INSTRUKTOR SPORTU

TABELA OPŁAT ZA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ  INDYWIDUALNYCH INSTRUKTORA SPORTU W DOWOLNEJ DYSCYPLINIE SPORTU

POSIADANE WYKSZTAŁCENIE

OPŁATA

DODATKOWE WARUNKI

ŚREDNIE lub WYŻSZE  osoby nie związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1500zł

Kurs w tej opcji jest realizowany w przypadku udziału minimum 15 uczestników, SPRAWDŹ KURSY GRUPOWE

ŚREDNIE lub WYŻSZE  osoby związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1200zł

Spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: a.Udokumentowany staż zawodniczy w dyscyplinie związanej z tytułem instruktora sportu, lub b. Udokumentowana praca w klubie w dyscyplinie związanej z tytułem instruktora sportu

LICENCJAT WF, SPORT, TIR

* studenci III r EWS lic

 1000zł

*450zł

Ukończenie  studiów licencjackich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 

LICENCJAT WF, SPORT, TIR

*studenci III r EWS lic

 1000zł

*450zł

Ukończenie studiów licencjackich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków :a. Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną;b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu.

MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR

* studenci II r EWS mgr

 800zł

*400zł

 Ukończenie  studiów magisterskich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 

MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR

* studenci II r EWS mgr

 800zł

*400zł

Ukończenie studiów magisterskich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków :a. Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną;b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu.

We wszystkich przypadkach uzyskiwanych uprawnień instruktorskich, konieczność zaliczenia praktyki instruktorskiej.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych są dopuszczeni do uzyskiwania uprawnień instruktorskich, uprawnienia nadawane są po uzyskaniu średniego wykształcenia.
Wszystkie uprawnienia są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników( wyjątek: pierwsza opcja dot.nadawanych uprawnień dla osób posiadających wyłącznie średnie wykształcenie lub wyższe nie związane ze sportem,bez stażu zawodniczego lub udokumentowanej pracy w klubie sportowym),

Uprawnienia Instruktora Sportu  są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników.


Zgłoszenia przyjmujemy kazdego 1 i 15 dnia miesiąca

(przy wypełnianiu zgłoszenia należy wybrać termin rozpoczęcia)

Dyscypliny w jakich możesz uzyskać w naszym Centrum

uprawnienia Instruktora Sportu:

Akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju- jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, narciarstwo wodne, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, sport motorowodny, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, wakeboard, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.


Centrum oferuje swoim kursantom :

- najbardziej atrakcyjną ofertę finansową w Polsce za uzyskanie indywidualnych uprawnień instruktorskich lub trenerskich,

- możliwość szybkiego uzyskania uprawnień:  instruktorskich w sporcie / Trenera II klasy / Trenera I klasy w wybranej dyscyplinie sportu w szybkim czasie,

-       dostosowujemy dyspozycyjność kursanta, jego możliwości opanowania materiału do zaproponowanego terminu uzyskania uprawnień),

- legitymację instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu,

- certyfikat  Instruktora sportu w języku angielskim,

- egzamin na Platformie Egzaminacyjnej bez konieczności przyjazdu do Warszawy na Uczelnię ( egzamin przeprowadzany jest w wybranym przez kursanta terminie z poziomu własnego komputera osobistego),

- wsparcie naszych ekspertów w przygotowaniu do egzaminu,

- gwarancja uzyskania uprawnień,

- dostęp do Panelu Kursanta,

-       możliwość wyboru uczestnictwa w specjalistycznej praktyce instruktorskiej lub trenerskiej

Kto może uzyskać uprawnienia instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu w naszym Centrum  ?

- osoba pełnoletnia,

- osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie*

- osoba niekarana sądownie,

- osoba która ukończy proces szkolenia w naszym Centrum(opanuje materiał egzaminacyjny, zaliczy praktykę specjalistyczną i pozytywnie zda egzamin na Platformie Egzaminacyjnej)

-  * dopuszczamy możliwość uczestnictwa w procesie szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych – uprawnienia zostaną nadane w momencie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej 

Szczególne udogodnienia dla tych którzy legitymują się jednym z poniższych warunków:

- potwierdzony staż zawodniczy w dyscyplinie( byli zawodnicy lub aktualnie trenujący),

- praca w klubie / w szkole związana z dyscypliną(nauczyciele wychowania fizycznego),

- ukończenie sportowej uczelni ( licencjat lub studia magisterskie) na kierunku wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja lub programowo zbieżnychWszystkie powyższe warunki wpływają na obniżenie kosztów uzyskania uprawnień instruktorskich lub trenerskich(tabela opłat)


DROGA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE UPRAWNIEŃ INDYWIDUALNYCH :


Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wysłać zgłoszenie poprzez formularz internetowy (KLIKNIJ)

2. Dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  wszystkie niezbędne dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem w przypadku wysyłki lub do wglądu w przypadku dostarczenia osobiście):

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)-zakładka dokumenty do pobrania

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

e. Oświadczenie o niekaralności

f. Zaświadczenia/dokumenty które wskazują na przyporządkowanie do danej grupy cenowej(patrz wyżej tabela opłat)

3.Przejść proces weryfikacji dokumentów.

4.Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: UI IS nazwa dyscypliny której dotyczy , „imię i nazwisko uczestnika"

np. UI IS BOKS JAN KOWALSKI

ADRES DO WYSYŁKI:

(Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa)

kursy instruktorskie kursy trenerskie kursy menedżerskie

Profesjonalnie kurs trenera kurs instruktora  trener II klasy trener I klasy instruktor sportu trener personalny kursy sportowe