CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Najnowsze informacje

Zapraszamy na konferencję dla nauczycieli

 Temat konferencji: Pozytywna uwaga drogą do sukcesu dydaktycznego

Część teoretyczna: 23 października 2021 r.

Część praktyczna: 23 kwietnia 2022 r.

Zapisz sięUZYSKAJ UPRAWNIENIA

INSTRUKTORA - TRENERA II KLASY - TRENERA I KLASY