CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Najnowsze informacje

Zapraszamy na konferencję dla nauczycieli.

W programie: teoria i warsztaty  z nowoczesnych technologii w wychowaniu fizycznym a także zabawy i gry, gimastyka, rytmika.

Więcej informacj i zgłoszeniePobierz xiii-forum-oswiatowe-2018-w-w..pdf


UZYSKAJ UPRAWNIENIA

INSTRUKTORA - TRENERA II KLASY - TRENERA I KLASY