CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

ZAPISY NA KURSY INSTRUKTORSKIE I TRENERSKIE


KURSY GUPOWE:

Aby stać się uczestnikiem kursu grupowego należy:


1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na-Zgłoszenie Centrum Kursów EWS
2. Wpłać wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:
Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
Tytułem: KG Nazwa Kursu/dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"
(np. KG BOKS Jan Kowalski)
3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia jeżeli dokonywałeś wpłaty w ostatniej chwili.
4. Zebrać następujące dokumenty*:
a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)
b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu
d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*
e. Oświadczenie o niekaralności(pobierz ze strony)
5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 
*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.

UPRAWNIENIA INDYWIDUALNE:

Aby stać się uczestnikiem należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na-Zgłoszenie Centrum Kursów EWS
2. Dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  wszystkie niezbędne dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem w przypadku wysyłki lub do wglądu w przypadku dostarczenia osobiście)*:
a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)-zakładka dokumenty do pobrania
b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu
d. 4 x kolorowe zdjęcie dyplomowe ( 4,5 cm cm x 6,5) *
e. Oświadczenie o niekaralności
f. Zaświadczenia/dokumenty które wskazują na przypożądkowanie do danej grupy cenowej(patrz tabela opłat odpowiednio do stopnia uprawnienia)
3.Przejść proces weryfikacji dokumentów.
4.Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
Tytułem: UI nazwa dyscypliny której dotyczy , „imię i nazwisko uczestnika"
np. (UI BOKS JAN KOWALSKI)

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.

ADRES DO WYSYŁKI:

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE
"CENTRUM KURSÓW"
ul.Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od pon-pt w godzinach 9:00-16:00

tel: 22 39 29 633

e-mail: kursy@ews.edu.pl