CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

ZAPISY


KROK PO KROKU CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZAPISAC SIĘ NA KURSY GRUPOWE:


1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na-Zgłoszenie Centrum Kursów EWS

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: KG Nazwa Kursu/dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

(np. KG BOKS Jan Kowalski)

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia jeżeli dokonywałeś wpłaty w ostatniej chwili.

4. Zebrać następujące dokumenty*:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*

e. Oświadczenie o niekaralności(pobierz ze strony)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.

ABY STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM NALEŻY:


1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na-Zgłoszenie Centrum Kursów EWS

2. Dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  wszystkie niezbędne dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem w przypadku wysyłki lub do wglądu w przypadku dostarczenia osobiście)*:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)-zakładka dokumenty do pobrania

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 4 x kolorowe zdjęcie dyplomowe ( 4,5 cm cm x 6,5) *

e. Oświadczenie o niekaralności

f. Zaświadczenia/dokumenty które wskazują na przypożądkowanie do danej grupy cenowej(patrz tabela opłat odpowiednio do stopnia uprawnienia)

3.Przejść proces weryfikacji dokumentów.

4.Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: UI nazwa dyscypliny której dotyczy , „imię i nazwisko uczestnika"

np. (UI BOKS JAN KOWALSKI)

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.

ADRES DO WYSYŁKI:

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

"CENTRUM KURSÓW"

ul.Jagiellońska 88

00-992 Warszawa


W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od pon-sob w godzinach 9:00-17:00

TEL: 22 39 29 633

 E-MAIL: kursy@ews.edu.pl