CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR SPORTU, TRENER,  SPECJALNOŚĆ: KOSZYKÓWKA

Promotorem jest wieloletni trener klasy Mistrzowskiej Jacek Dembiński, 

Całkowity koszt to 1000,00 zł. kurs instruktorski i 1500,00 zł kurs trenerski. Istnieje możliwość indywidualnej formy odbywania zajęć w dogodnych dla Państwa terminach. ZAPRASZAMY 

ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia,  po kliknięciu wyślij zgłoszenie nastąpi przekierowanie do Centrum składania podań, wybierz pozycję nr 8 (podanie do Dyrektora Centrum Kursów we Wrocławiu), wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)