CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

SZKOŁA KRĘGOSŁUPA

Realizację kursów grupowych wstrzymujemy aż do odwołania pandemii w Polsce. Możliwa jest realizacja niektórych kursów on - line. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  

Szkoła Zdrowego Kręgosłupa – zapraszamy na 2 dniowe weekendowe warsztaty praktyczne, które poprowadzi 

dr Roland Brehmer – specjalista rehabilitacji ruchowej z 30 letnim doświadczeniem praktycznym, pracownik naukowo dydaktyczny Wyższej Szkoły – Edukacja w Sporcie.


W programie „Szkoły Zdrowego Kręgosłupa” m. In.:

- rodzaje schorzeń i dysfunkcji kręgosłupa,

- profilaktyczne proste ćwiczenia korygujące,

- kompleksowe ćwiczenia odciążające,

- ćwiczenia z przyborami,

- pozycje relaksacyjne,

- zalecane rodzaje aktywności spędzania wolnego czasu,

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat – potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z możliwością prowadzenia ćwiczeń  profilaktycznych  kręgosłupa zarówno u dzieci jak i ludzi dorosłych.  Warunkiem wpisania się na warsztaty „Szkoły Zdrowego Kręgosłupa” jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie jednorazowej opłaty w wysokości 190,00 zł. W momencie kiedy zbierze się grupa min. 15 osobób natychmiast uruchamiamy warsztaty informując Państwa z tygodniowym wyprzedzeniem.  Zapraszamy.

Ilość godzin (łącznie ) : 16

Forma warsztatów: ćwiczenia praktyczne, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : test wiedzy i sprawdzian umiejętności

Czas trwania kursu : 2 dni / weekend / sobota-niedziela,


Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Certyfikat w jęz. Polskim,

- Certyfikat w jęz.angielskim,

- indywidualny numer identyfikacyjny ukończenia kursu,

Koszty uczestnictwa w kursie :

- koszt całkowity – 190,00 zł : (upoważnia do udziału w specjalistycznych zajęciach (16 godzin), przystąpienie do egzaminu, jak również w ramach tej opłaty otrzymujecie Państwo Certyikaty w jęz. polskim i angielskim, )

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w warsztatach (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty,

 

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY:

Aby stać się uczestnikiem specjalistycznych warsztatów należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: „Szkoła Zdrowego Kręgosłupa”

2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Dostarczyć dowód wpłaty do Dziekanantu we Wrocławiu (najlepiej przesłać faksem lub wysłać e-mail zawierający skan potwierdzenia  wniesionej opłaty.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie-zgłoszenie o przyjęcie na warsztaty (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu


 Zapraszamy