CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

TRENER II KLASY

 TENIS

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin Platforma Egzaminacyjna

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Dyplom Trenera II Klasy 

- Certyfikat Trenerski w jęz.angielskim

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 500 zł /przy wysyłaniu zgłoszenia

- koszt całkowity – 2000 zł najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin)

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty


ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do ostatniego dnia(dzień rozpoczęcia kursu) w przypadku decyzji w ostatniej chwili prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez    e-mail.

1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 72124060291111000047893160

Tytułem: Nazwa Kursu/dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 4 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

e. Oświadczenie o niekaralności (zakładka materiały do pobrania)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych.