CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

TRENER II KLASY

 NARCIARSTWO

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin Platforma Egzaminacyjna

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Dyplom Trenera II Klasy 

- Certyfikat Trenerski w jęz.angielskim

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 500 zł /przy wysyłaniu zgłoszenia

- koszt całkowity – 2000 zł najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin)

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty