CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

TRENER II KLASY

KULTURYSTYKA

ta oferta jest kierowana dla osób posiadających tytuł instruktora sportów siłowych ze specjalnością kulturystyka lub instruktora personalnego. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania dyplomu "TRENERA PERSONALNEGO" 

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin Platforma Egzaminacyjna

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Dyplom Trenera II Klasy 

- Certyfikat Trenerski w jęz.angielskim

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 500 zł /przy wysyłaniu zgłoszenia

- koszt całkowity – 2000 zł najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin)

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty