CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR RYTMIKI

Realizację kursów grupowych wstrzymujemy aż do odwołania pandemii w Polsce. Możliwa jest realizacja niektórych kursów on - line. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY. 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na nową edycję kursu. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Kursów we Wrocławiu przy ul. Różyckiego 1"c" Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na kurs. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia kursu  jeśli nie będzie minimu 10 chętnych osób. Realizacja kursu odbywa się w IV fazach;

I - przesłanie zgłoszenia ( w formie elektronicznej ze strony kursowej),

II - w momencie ustalenia harmonogramu zajęć przesłanie potwierdzenia udziału wraz z potwierdzeniem dokonanej  opłaty za kurs,

III - odbycie zajęć dydaktycznych i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego i praktycznego,

IV - dostarczenie dziennika praktyk specjalistycznych z potwierdzeniem ich odbycia. 

Nie wymagamy umiejętności gry na instrumencie. 

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu: egzamin

Czas trwania kursu: III - sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje:

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, 

Koszty uczestnictwa w kursie:

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca (bezzwrotna w przypadku rezygnacji) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł 

- opłata uzupełniająca w kwocie 800,00 zł 

- koszt całkowity – 1000 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, )

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty

ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie,

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa 

Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: opłata za kurs instruktora rytmiki, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia,   W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)