CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na nową edycję kursu. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Kursów we Wrocławiu przy ul. Różyckiego 1"c" sala 431, IV p. Najbliższą edycję kursu planujemy rozpocząć na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na kurs. Warunkiem rozpoczęcia nowej edycji kursu jest minimum 10 chętnych osób. Realizacja kursu odbywa się w IV fazach;

I - przesłanie zgłoszenia ( w formie elektronicznej ze strony kursowej),

II - w momencie ustalenia harmonogramu zajęć przesłanie potwierdzenia udziału wraz z potwierdzeniem dokonanej  opłaty za kurs,

III - odbycie zajęć dydaktycznych i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego i praktycznego,

IV - dostarczenie dziennika praktyk specjalistycznych z potwierdzeniem ich odbycia. 

UWAGA! 

Istnieje możliwość indywidualnego trybu ubiegania się o uprawnienia instruktora odnowy biologicznej. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny 506 430 037 pon. - piątek w godz. 10.00 - 14.00


Ilość godzin (łącznie): 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu: egzamin

Czas trwania kursu: III-IV sesje zjzadowe

Kursant uzyskuje:

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w jęz.angielskim

- Karta instruktorska

Koszty uczestnictwa w kursie:

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł

- koszt całkowity – 1000 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, koszulka instruktorska)

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty


ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać kartę zgłoszenia wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)