CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Szanowni Państwo, zapraszamy na nowe edycje kursu na stopień instruktora odnowy biologicznej. Realizujemy kursy w grupach małych 6-8 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Część teoretyczna zajęć realizowana jest on line na platformie MC TEAMS.

Możliwa jest też ścieżka indywidualnych zajęć. Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na nową edycję kursu. Warunkiem rozpoczęcia nowej edycji kursu jest minimum 6-8 chętnych osób. Realizacja kursu odbywa się w IV fazach;

I - przesłanie zgłoszenia ( w formie elektronicznej ze strony kursowej),

II - w momencie ustalenia harmonogramu zajęć przesłanie potwierdzenia udziału wraz z potwierdzeniem dokonanej  opłaty za kurs,

III - odbycie zajęć dydaktycznych i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego i praktycznego,

IV - dostarczenie dziennika praktyk specjalistycznych z potwierdzeniem ich odbycia. 

UWAGA! 

Istnieje możliwość indywidualnego trybu ubiegania się o uprawnienia instruktora odnowy biologicznej. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny 506 430 037 pon. - piątek w godz. 10.00 - 14.00


Ilość godzin (łącznie): 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu: egzamin

Czas trwania kursu: III-IV sesje zjzadowe

Kursant uzyskuje:

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Koszty uczestnictwa w kursie:

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 500 zł

- koszt całkowity – 1500 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, koszulka instruktorska)

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty


ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać kartę zgłoszenia,  wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,5 cm x 4,5 cm)