CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Szanowni Państwo, zapraszamy na nowe edycje kursu na stopień instruktora gimnastyki korekcyjnej. Realizujemy kursy w grupach małych 6-8 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Część teoretyczna zajęć realizowana jest on line na platformie MC TEAMS. 

Planowany termin rozpoczęcia nowej edycji kursu to marzec/kwiecień 2022 r. 

Możliwa jest też ścieżka indywidualnych zajęć. Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  Realizacja kursu odbywa się w V fazach;

I - przesłanie zgłoszenia ( w formie elektronicznej ze strony kursowej),

II - w momencie ustalenia harmonogramu zajęć przesłanie potwierdzenia udziału wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty zaliczki w wysokości 500,00 zł za kurs,

III - wniesienie opłaty uzupełniającej w kwocie 1000,00 (najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu) oraz dbycie zajęć dydaktycznych i uzyskanie pozytywnej oceny. 

IV - dostarczenie dziennika praktyk specjalistycznych z potwierdzeniem ich odbycia. 

V - odbiór uprawnień instruktorskich (legitymacja + certyfikat). 

UWAGA! 

Istnieje możliwość indywidualnego trybu ubiegania się o uprawnienia instruktora gimnastyki korekcyjnej. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny 506 430 037 pon. - piątek w godz. 10.00 - 14.00


ZAPRASZAMY. 


Liczba godzin (łącznie): 80

Forma kursu: ćwiczenia, wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu: egzamin teoretyczny + egzamin praktyczny + zaliczenie 20 godzin praktyki specjalistycznej na podstawie złożonego dziennika praktyk, 

Czas trwania kursu: III do IV  sesji zjazdowych (sobota/niedziela)


Kursant uzyskuje:

- w momencie wniesienia opłaty za kurs, kursant uzyskuje dostęp do panelu kursanta (materiały teoretyczne wraz z zagadnieniami przygotowującymi do egzaminu teoretycznego oraz informacje szczegółowe dla kursantów) 

- wzór dziennika specjalistycznych praktyk instruktorskich, 

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający udział w kursie 

Koszty uczestnictwa w kursie:

- opłata rejestracyjna umożliwiająca dostęp do teoretycznych materiałów kursowych przygotowujących do egzaminu teoretycznego ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 500 zł

- opłata uzupełniająca w kwocie 1000,00 zł 

- koszt całkowity kursu to – 1500 zł: (udział w zajęciach praktycznych, dokumenty, egzamin, )

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również proforma ).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmiotyZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie,

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Konto Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: opłata za kurs gimnastyki korekcyjnej, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia,  wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

3. Przesłać potwierdzenie wpłaty na adres centrum@ews.edu.pl, 

4. po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujecie Państwo pełny dostęp do materiałów kursowych i już od tego momentu możecie samodzielnie przygotowywać się do egzaminu teoretycznego, 

5. Przynieść dowód pełnej opłaty za kurs na pierwsze zajęcia praktyczne, 

6. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.2 kolorowe zdjęcia legitymacyjne (3,5 cm x 4,5 cm)

7. Warunkiem ukończenia kursu oraz wydania legitymacji i certyfikatu jest; 

- dostarczenie kompletu dokumentów, 

- wniesienie pełnej opłaty za kurs, 

- pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego (test),

- pozytywna ocena z egzaminu praktycznego,

- zaliczenie na ocenę pozytywną specjalistycznej praktyki instruktorskiej na podstawie przedłożonego dziennika praktyk.