CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Szanowni Państwo,

Centrum przyjmuje zlecenia na organizację dowolnego kursu instruktorskiego, trenerskiego lub menedżerskiego.

Dysponujemy specjalistami o najwyższych kwalifikacjach - są nimi wykładowcy Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie we Wrocławiu, w Warszawie i w Bielsku- Białej. Zajęcia prowadzą także wybitni zawodnicy, trenerzy i menedżerowie z wieloletnią praktyką i dorobkiem sportowym.

Oferujemy przygotowanie programu kursu ze strony merytorycznej oraz profesjonalne przeprowadzenie szkolenia zarówno w części ogólnej jak i specjalistycznej.

Centrum prowadzi również szkolenie w ramach zaliczenia wyłącznie części ogólnej danego kursu a dla posiadaczy zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z części ogólnej - proponuje udział w części specjalistycznej.

Wszyscy posiadacze uprawnień instruktorskich/ w dowolnej dyscyplinie sportu / są obligatoryjnie zwalniani z konieczności udziału w zajęciach poświęconych części ogólnej - wymagany udział w zajęciach z części specjalistycznej.

W celu dokonania zlecenia lub zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Koordynatorem Centrum arybinska@ews.edu.pl .