CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

MENEDŻER ORLIKA

REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU MENEDŻERSKIEGO

Możliwość uzyskania Dyplomu Menedżera ORLIKA wraz z Certyfikatem.

Realizacja indywidualnego projektu menedżerskiego pod kierownictwem promotora (termin realizacji od ustalenia tematu projektu do obrony Dyplomu Menedżera ORLIKA  ok.6 tygodni)

Promotor prowadzący - Prof.WSEWS Marek Rybiński - Master Manager of Sport.

Recenzent projektu - Prof.WSEWS Maciej Słowak - Master Manager of Sport.

Forma realizacji szkolenia  : indywidualne konsultacje z promotorem i recenzentem na terenie Uczelni(Warszawa, Wrocław, Bielsko) w terminie uzgodnionym, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, platforma egzaminacyjna.

Forma zaliczenia : egzamin na platformie egzaminacyjnej + obrona projektu menedżerskiego

Czas uzyskania uprawnień : do 6 tygodni 

Dyplomant uzyskuje :

- Dostęp do panelu dyplomanta (materiały oraz niezbędne informacje)

- Dyplom Menedżera ORLIKA

- Certyfikat menedżerski

Wyślij mail do promotora z zapytaniem o możliwość realizacji projektu: 

marekrybinski@wp.pl 

Zapoznaj się z tematami zrealizowanych projektów menedżerskich :

Szczegóły na stronie promotora : http://www.marekrybinski.webity.pl

Koszty :

- koszt całkowity – 1500 zł 


Zgłoś swój akces :

1.  Wyślij kartę zgłoszenia z akcesem udziału.

2.  Wstrzymaj się z dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu do czasu potwierdzenia przyjęcia Twojej kandydatury z Centrum Kursów EWS.

3. Po uzyskaniu potwierdzenia opłać koszt uczestnictwa na rachunek Uczelni :

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: Menedżer Orlika - imię i nazwisko dyplomanta