CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

ANIMATOR ORLIKA

REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU MENEDŻERSKIEGO

Możliwość uzyskania Dyplomu ANIMATORA ORLIKA wraz z Certyfikatem  - realizacja indywidualnego projektu menedżerskiego pod kierownictwem promotora (termin realizacji od ustalenia tematu projektu do obrony Dyplomu ANIMATORA ok.6 tygodni)

Promotor prowadzący - Prof.WSEWS Maciej Słowak - Master Manager of Sport

Recenzet projektu - Prof.WSEWS Marek Rybiński - Master Manager of Sport

Forma realizacji szkolenia  : indywidualne konsultacje z promotorem i recenzentem na terenie Uczelni(Warszawa, Wrocław, Bielsko) w terminie uzgodnionym, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, platforma egzaminacyjna.

Forma zaliczenia : egzamin na platformie egzaminacyjnej + obrona projektu menedżerskiego

Czas uzyskania uprawnień : do 6 tygodni 

Dyplomant uzyskuje :

- Dostęp do panelu dyplomanta (materiały oraz niezbędne informacje)

- Dyplom ANIMATORA ORLIKA

- Certyfikat ANIMATORA

Wyślij mail do promotora z zapytaniem o możliwość realizacji projektu: 

maciejslowak@wp.pl

Koszty :

- koszt całkowity – 1500 zł 


Zgłoś swój akces :

1.  Wyślij kartę zgłoszenia z akcesem udziału.

2.  Wstrzymaj się z dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu do czasu potwierdzenia przyjęcia Twojej kandydatury z Centrum Kursów EWS.

3. Po uzyskaniu potwierdzenia opłać koszt uczestnictwa na rachunek Uczelni :

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: ANIMATOR ORLIKA - imię i nazwisko dyplomanta