CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURSY MENEDŻERSKIE

Kurs Menedżera Sportu
Kurs MENEDŻERA IMPREZ SPORTOWYCH
   
   
MENEDŻER ORLIKA ANIMATOR ORLIKA