CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR PILATES 

Realizację kursów grupowych wstrzymujemy aż do odwołania pandemii w Polsce. Możliwa jest realizacja niektórych kursów on - line. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  

Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe


Całkowity koszt kursu to 1000,00 zł,  a  w cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne (e-lerning)
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zarejestrować się i wysłać kartę zgłoszeniową
 1. ubezpieczenie NW na czas trwania kursu
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia  (dyplom ukończenia szkoły wyższej)
 3. 2 zdjęcialegitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, 

ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

UWAGA!

Na życzenie uczestnika kursu do 7 dni od daty wpłaty, BCK wystawi rachunek.

W przypadku konieczności wystawiania rachunek na osobę prawną (firma. szkoła itp.) uczestnik  kursu zobowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

 1 .pełna nazwa firmy, szkoły itp,

 2. adres z kodem pocztowym

 3. nr NIP-u

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu pod numerem telefonu 506 430 037

* aby kurs mógł się odbyć musi być minimum 12 osób. W innym wypadku organizator może odwołać w/w kurs.