CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR PILATES 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora pilatesu , możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia pozwalają na wykonywanie pracy w charakterze instruktora pilatesu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z usługami fitness, pracę w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, fitness klubach jako instruktor pilates i wielu innych formach z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia             w sporcie kwalifikowanym( Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.).

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację INSTRUKTORA PILATESU o specjalności: Nowoczesne Formy Tańca oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe


Całkowity koszt kursu to 1000,00 zł,  a  w cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne (e-lerning)
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zarejestrować się i wysłać kartę zgłoszeniową
 1. ubezpieczenie NW na czas trwania kursu
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia  (dyplom ukończenia szkoły wyższej)
 3. 2 zdjęcialegitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, 

ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

UWAGA!

Na życzenie uczestnika kursu do 7 dni od daty wpłaty, BCK wystawi rachunek.

W przypadku konieczności wystawiania rachunek na osobę prawną (firma. szkoła itp.) uczestnik  kursu zobowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

 1 .pełna nazwa firmy, szkoły itp,

 2. adres z kodem pocztowym

 3. nr NIP-u

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu pod numerem telefonu 506 430 037

* aby kurs mógł się odbyć musi być minimum 12 osób. W innym wypadku organizator może odwołać w/w kurs.