CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR PILATES 

Szanowni Państwo, zapraszamy na nowe edycje kursu na stopień instruktora pilates. Realizujemy kursy w grupach małych 6-8 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Część teoretyczna zajęć realizowana jest on line na platformie MC TEAMS.

Możliwa jest też ścieżka indywidualnych zajęć. Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  

Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe


Całkowity koszt kursu to 1500,00 zł,  a  w cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne (e-lerning)
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zarejestrować się i wysłać kartę zgłoszeniową (zkładka zapisz się)
 1. ubezpieczenie NW na czas trwania kursu
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia  (dyplom ukończenia szkoły wyższej)
 3. 2 zdjęcialegitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, 

ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

UWAGA!

Na życzenie uczestnika kursu do 7 dni od daty wpłaty, BCK wystawi rachunek.

W przypadku konieczności wystawiania rachunek na osobę prawną (firma. szkoła itp.) uczestnik  kursu zobowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

 1 .pełna nazwa firmy, szkoły itp,

 2. adres z kodem pocztowym

 3. nr NIP-u

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu pod numerem telefonu 506 430 037

* aby kurs mógł się odbyć musi być minimum 6-8 osób. W innym wypadku organizator może odwołać w/w kurs.