CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Kurs Instruktora Rekreacji ze specjalnością :

NAUKA PŁYWANIA.                          

Zapraszamy na nową edycję kursu, która ruszy jak zbierze się grupa minimum 10 osób. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywać się będą na basenie AWF we Wrocławiu (teren Stadionu Olimpijskiego). Planowany termin nowej edycji to luty / marzec  2020 r. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Kolejną edycję kursu zaplanowano na wrzesień / październik 2020 r. Jeśli nie zbierze się wymagana minimalna liczebność grupy istnieje możliwość realizacji kursu w trybie indywidualnym.  ZAPRASZAMY. 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Liczba godzin (łącznie): 80 

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, egzamin teoretyczny -e-lerningowy przez platformę egzaminacyją Centrum Kursów. 

Forma zaliczenia kursu : egzamin praktyczny + teoretyczny

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w jęz.angielskim

- Karta instruktorska

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł

- opłata uzupełniająca - 1000 zł 

- koszt całkowity kursu – 1200 zł : (wynajem basenu, udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, )

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma dla firm).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmiot


ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:

1. Wysłać  zgłoszenie, wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie,

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Konto Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: opłata za kurs instruktora Jogi, „imię i nazwisko uczestnika"

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia jeżeli dokonywałeś wpłaty w ostatniej chwili.

4. Zebrać następujące dokumenty*:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*

e. Podpisanie oświadczenia  o niekaralności 

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.