CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Szanowni Państwo, zapraszamy na nowe edycje kursów na stopień instruktora sportów zimowych ze specjalnością; narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, snowboard . Realizujemy kursy w trakcie studenckich  obozów zimowych najczęściej w m-cu marcu/kwietniu danego roku, w kraju  i zagranicą.

Część teoretyczna zajęć realizowana jest on line na platformie MC TEAMS.

Możliwa jest też ścieżka indywidualnych zajęć. Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  

Cena kursu jest ustalana indywidualnie dla każdej edycji oddzielnie. 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.