CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR SPORTÓW SIŁOWYCH - KULTURYSTYKA

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na nową edycję kursu. Proponujemy również zajęcia w trybie indywidualnym po wcześniejszych uzgodnieniach z promotorem kursów. Najbliższa edycja kursu odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2020 r. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest minimum 10 chętnych osób. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych osób organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu. ZAPRASZAMY.

Dodatkowo istnieje możliwość, po promocyjnej cenie, kontynuacji w/w kursu i uzyskania dodatkowych uprawnień trenera personalnego za dodatkową opłatą w wysokości 700,00 zł , do którego mogą również przystąpić absolwenci naszych wcześniejszych kursów, którzy już posiadają tytuł instruktora sportów siłowych ze specjalnością kulturystyka. Całkowity koszt kursu na stopień trenera personalnego to minimum 1800,00 zł. Promocja dotyczy wyłącznie absolwentów kursów kulturystyki realizownych przez Dolnośląskie Centrum kursów we Wrocławiu. ZAPRASZAMY  

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.


Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, egzamin teoretyczny -e-lerningowy przez platformę egzaminacyją Centrum Kursów. 

Forma zaliczenia kursu : egzamin praktyczny + teoretyczny

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe


Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, 

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł

- opłata uzupełniająca w kwocie - 800 zł

- koszt całkowity kursu to – 1000 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, )

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmiotyZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:

1. Wysłać  zgłoszenie, (podanie do Dyrektora Centrum Kursów we Wrocławiu), wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie,

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa 

Bank Pekao S.A. 

Konto Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: opłata za kurs instruktora kulturystyki  „imię i nazwisko uczestnika"

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia jeżeli dokonywałeś wpłaty w ostatniej chwili.

4. Zebrać następujące dokumenty*:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*

e. Oświadczenie o niekaralności(pobierz ze strony)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.