CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Instruktor Jogi

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że planujemy wznowić realizację kursów grupowych w małych max. 8 osobowych grupach z zachowaniem ogólnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce. Zaplanowaliśmy jedną edycję letnią kursu na stopień instruktora JOGI w terminach 25, 26 lipca, 1,2,8,9 sierpnia br. początek zajęć zaplanowano na godz. 11.00 Zgodnie z ustaleniami z głównym promotorem kursu, możliwe jest że część zajęć będzie realizowana w przepięknej okolicy Parku Szczytnickiego jak również zdalnie on-line. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń  elektronicznie, obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.  ZAPRASZAMY.  


Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.


Liczba godzin (łącznie): edycja podstawowa + edycja rozszerzona 100 godzin  

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, egzamin teoretyczny -e-lerningowy przez platformę egzaminacyją Centrum Kursów. 

Forma zaliczenia kursu : egzamin praktyczny + teoretyczny

Czas trwania kursu : edycja podstawowa III sesje zjazdowe (sobota/niedziela) 

                             edycja rozszerzona + dodatkowe II sesje zjazdowe (sobota /niedziela) 

Kursant uzyskuje :

dla edycji podstawowej; 

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu 

dla edycji rozszerzonej:  

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w wersji rozszerzonej 

Koszty uczestnictwa w kursie : 

całkowity koszt edycji podstawowej to 1000,00 zł 

dodatkowy koszt dla edycji rozszerzonej to 700,00 zł 

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł

Wpłaty należy dokonać na nasze konto: 

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie,

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Konto Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: opłata za kurs instruktora Jogi, „imię i nazwisko uczestnika" edycja podstawowa

lub opłata za kurs instruktora Jogi, „imię i nazwisko uczestnika" edycja podstawowa + roszerzona  



* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty

Zapisz się