CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR FITNESS

Szanowni Państwo, zapraszamy na nowe edycje kursu na stopień instruktora fitness. Realizujemy kursy w grupach małych 6-8 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Część teoretyczna zajęć realizowana jest on line na platformie MC TEAMS.

Możliwa jest też ścieżka indywidualnych zajęć. Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.


Niezależnie proponujemy kurs na stopień instruktora w akrobatyce na drążku pionowym (POLE DANCE - TANIEC NA RURZE) Osoby, które prześlą do nas zgłoszenie otrzymają szczegółową informację pocztą e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

Wszystkie zainteresowane osoby powinny, przesłać do nas zgłoszenie i czekać na ustalenie terminu rozpoczęcia kursu. Po otrzymaniu terminów realizacji kursu należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 500,00 zł.

ZAPRASZAMY - liczba miejsc ograniczona

Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, egzamin teoretyczny -e-lerningowy przez platformę egzaminacyją Centrum Kursów. 

Forma zaliczenia kursu : egzamin praktyczny + teoretyczny

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe


Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, 

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 500 zł 

- opłata uzupełniająca 1000 zł, 

- koszt całkowity – 1500 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, )


* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmiotyZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, 

ul. Jagiellońska 88, 00- 992 Warszawa

Bank Pekao S.A. 

Konto Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać zgłoszenie (zakładka zapisz się)

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,5 cm x 4,5 cm)