CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR SZTUK WALKI - BOKS - 

Uprzejmie informujemy, że kolejną edycję kursu na stopień instruktora sztuk walki ze specjalnością BOKS  rozpoczniemy jak zbierze się grupa minimum 10 chętnych osób. Zajęcia odbywać się będą  we Wrocławiu w Klubie "Red Corner" przy ul. Orzechowej 62 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 90).  Promotorem kursu jest Pan Mariusz Cendrowski. Planowany termin rozpoczęcia nowej edycji kursu to listopad / grudzień 2019 r. oraz  marzec / kwiecień 2020 r. Nadmieniamy, że w każdym roku akademickim realizujemy 2 edycje kursu; jesienią i  wiosną. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku minimalnej liczby chętnych osób (10 ) Zapraszamy.

 ZAPRASZAMY

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.


Liczba godzin (łącznie): 80 

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, egzamin teoretyczny -e-lerningowy przez platformę egzaminacyją Centrum Kursów. 

Forma zaliczenia kursu : egzamin praktyczny + teoretyczny

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu 

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca (bezzwrotna w przypadku rezygnacji)    będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł

- opłata uzupełniająca - 800 zł 

- koszt całkowity kursu– 1000 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, )

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty


ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie,

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Konto Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: opłata za kurs instruktora  boksu „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać kartę zgłoszenia, wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)