CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR SPORTU, SPECJALNOŚĆ: PIŁKA NOŻNA

Realizację kursów grupowych wstrzymujemy aż do odwołania pandemii w Polsce. Możliwa jest realizacja niektórych kursów on - line. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  


Kurs wystartuje jak zbierze się grupa minimum 12 osób . Szczegółowe informacje zostaną przesłane do Państwa po przesłaniu do nas zgłoszenia na kurs. 

Zapraszamy


ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie,  po kliknięciu wyślij zgłoszenie nastąpi przekierowanie do Centrum składania podań, wybierz pozycję nr 8 (podanie do Dyrektora Centrum Kursów we Wrocławiu), wpisz swoje dane personalne i kliknij "wyślij podanie". W ciągu 48 godzin otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie podania i informacje szczegółowe o kursie. 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: KG Nazwa Kursu/dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

(np. KG BOKS Jan Kowalski)

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia jeżeli dokonywałeś wpłaty w ostatniej chwili.

4. Zebrać następujące dokumenty*:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*

e. Oświadczenie o niekaralności(pobierz ze strony)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.