CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Instruktor e - sportu

                                               

Instruktor e- sportu, e-sportu samochodowego

Realizację kursów grupowych wstrzymujemy aż do odwołania pandemii w Polsce. Możliwa jest realizacja niektórych kursów on - line. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń elektronicznie. ZAPRASZAMY.  

E-sporty są obecnie bardzo popularną rozrywką milionów ludzi na całym świecie. Nasza propozycja kursu na stopień instruktora e-sportu samochodowego kierowana jest do osób, które pragną doskonalić swoje umiejętności kierowania różnymi typami samochodów; osobowymi, sportowymi, wyścigowymi, formuły 1, etc. W czasie rzeczywistym zalogowani e-uczestnicy biorą udział w e-wyścigach i współzawodniczą                       o zwycięstwo. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze prawa jazdy, a chcą w symultanicznych warunkach brać udział w wyścigach istnieje potrzeba kształcenia instruktorów, którzy krok po kroku wprowadzą swoich podopiecznych w tajemny świat e-sportu samochodowego.

Dobry kierowca, posiadający umiejętność panowania nad pojazdem, w różnych warunkach pogodowych, na różnej nawierzchni, to poprawa bezpieczeństwa nie tylko własnego ale i innych użytkowników dróg.   Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w porozumieniu z Wrocławskim Automobilklubem podejmuje się realizacji pionierskich kursów na instruktora e- sportów samochodowych, na które serdecznie zapraszamy.

Kurs będzie realizowany co miesiąc począwszy od miesiąca 01/02 czerwca 2019 roku w grupach 10-12 osobowych. Jeśli będzie większe zapotrzebowanie jesteśmy w stanie uruchomić dwie, trzy grupy jednocześnie.

Program kursu chroniony jest prawem autorskim dlatego jego szczegóły zostaną podane kursantom na pierwszych zajęciach.

Kurs obejmuje łącznie 80 godzin dydaktycznych;

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu. Prowadzi od 15 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając państwowe uprawnienia instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Liczba godzin (łącznie): 80 

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, egzamin teoretyczny -e-lerningowy przez platformę egzaminacyją Centrum Kursów. 

Forma zaliczenia kursu : egzamin praktyczny + teoretyczny + praktyka specjalistyczna

Czas trwania kursu : III-IV sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu 

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł

- opłata uzupełniająca to - 1000 zł

- koszt całkowity kursu to  – 1200 zł: (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, )

Wpłaty należy dokonać na nasze konto: 

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie,

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Konto Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: opłata za kurs instruktora e- sportu, „imię i nazwisko uczestnika"

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty

Zapisz się