CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURSY MENEDŻERSKIE

MENEDŻER SPORTU MENEDŻER IMPREZ SPORTOWYCH
MENEDŻER ORLIKA ANIMATOR ORLIKA