CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURS INSTRUKTORA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Organizator : Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

Uczelnia jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS- nr 2.14/00320/2011) 

Uczelnia nadaje uprawnienia zawodowe wg klasyfikacji zawodów w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS.

Program kursu – 80 godziny ( przy dużym wsparciu e-learningowym ) zakłada część teoretyczną
i praktyczną oraz odbycie specjalistycznej praktyki w placówce oświatowej. Kurs kończy się egzaminem.

Po spełnieniu wszystkich wymagań programowo-organizacyjnych absolwenci uzyskują uprawnienia zawodowe.

Po zakończeniu kursu Uczestnik uzyskuje : 

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat 

- Trzy tomy - "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - wybrane gry , zabawy i ćwiczenia" - wersja elektroniczna oprac. WSEWS

Koszty uczestnictwa w kursie : 

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł 

- koszt całkowity –800 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin,  

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty 


KURS NA FERIE 

W TERMINACH 19-23 Stycznia 2015 (harmonogram dostepny po zgłoszeniu) kurs od poniedziałku do piatku, miejsce kursu: Warszawa ul. Jagiellońska 88.

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 19 Stycznia

Wpłata zaliczki (200 zł)  - w momencie zgłoszenia na kurs (gwarancja miejsca na kursie)

Wpłata pozostałej kwoty (600 zł) - odpowiednio dla kursu najpóźniej do dnia  16 StyczniaTERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW WEEKENDOWYCH:

10 Stycznia 2015

7 Luty 2015

7 Marca 2015


Termin zgłoszeń do nowej edycji :

do 10 Stycznia 2015

do 7 Lutego 2015

do 7 Marca 2015Wpłata zaliczki (200 zł)  - w momencie zgłoszenia na kurs (gwarancja miejsca na kursie)

Wpłata pozostałej kwoty (600 zł) - odpowiednio dla kursu najpóźniej do dnia  8 Stycznie , 5 Lutego , 5 Marca

Harmonogram kursu:Harmonogram Styczeń:

Harmonogram Luty:

Harmonogram Marzec:ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy złożyć w siedzibie Uczelni osobiście na pierwszym zjeżdzie kursu.

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa