CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR  SPORTU KULTURYSTYKA

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin Platforma Egzaminacyjna

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja INSTRUKTORA SPORTU

- Certyfikat w jęz.angielskim

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 400 zł

- koszt całkowity – 1500 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin)

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty


Przykładowy Harmonogram z Poprzedniego kursu.

Poranne godziny sprawiają iż są Państwo jedynymi osobami w Klubie.

Klub wynajęty jest na wyłączność.

Program ogólny kursu

 • Zapoznanie z metodyką, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć z zakresu ćwiczeń siłowych i body-buildingu z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 • Podniesienie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego demonstrowanie podstawowych ćwiczeń
 • Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i siłowym na różnych etapach ontogenezy człowieka.
 • Przyswojenie znajomości czynnościowej mięśni – osoby uczęszczające na kurs potrafią dobierać ćwiczenia siłowe do głównych grup mięśniowych.
 • Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów kulturystycznych.
 • Zdobycie umiejętności udzielania porad specjalistycznych uczestnikom zajęć
 • Zapoznanie uczestników z genezą i historią ćwiczeń siłowych, rozwojem kulturystyki na świecie i w Polsce oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia oraz dobór właściwej suplementacji
 • Opanowanie technik i metod nauczania ćwiczeń siłowych i konkurencji wchodzących w skład zawodów kulturystycznych.
 •  Zarys historii kulturystyki
  Podstawy anatomii w treningu kulturystycznym
  Podstawowe ćwiczenia siłowe w treningu kulturystycznym

  Planowanie i rozpisywanie treningu kulturystycznego Podstawy żywienia i suplementacja w kulturystyce

  Zakres obowiązków i kompetencje Instruktora Kulturystyki

  Podstawowe ćwiczenia mięśni kończyn dolnych
  Podstawowe ćwiczenia mięśni klatki piersiowej
  Podstawowe ćwiczenia mięśni obręczy barkowej

  Planowanie treningu kulturystycznego
  Zaawansowane ćwiczenia i systemy kulturystyczne

  Podstawowe ćwiczenia mięśni grzbietu
  Podstawowe ćwiczenia mięśni ramion i przedramion
  Podstawowe ćwiczenia mięśni brzucha

  Planowanie treningu kulturystycznego

  Zaawansowane ćwiczenia i systemy kulturystyczne

  Zaawansowane systemy i ćwiczenia kulturystyczne

  Suplementacja w kulturystyceZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 

(Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa)