CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KOMUNIKAT 15/06/2015

Zmiana regulaminu:

W życie wchodzi nowy punkt regulaminu o treści:

"Centrum Kursów informuje uczestników o możliwości odbioru legitymacji.W przypadku braku informacji termin odbioru wynosi nie dłużej niż 14 dni. Kursant powinnien odebrac legitymacjie w terminie do 4 miesiecy od ww. terminu. Po tym okresie pobierana jest opłata archiwizacyjna w wysokości 100zł rocznie płatne od dnia przekroczenia terminu.Brak uiszczenia opłaty archiwizacyjnej wiążę się z brakiem możliwości odbioru dokumentów."

Dotyczy wszystkich kursów liczone od dnia wejścia w życie. Opłata naliczana zostanie od dnia 15 Września 2015.

KOMUNIKAT 05/11/2014

Zmiana hamonogramu kursu rytmiki, prosimy o sprawdzenie, zmiany dotyczą dnia 22/23 Listopada

Szczegóły na e-mail

KOMUNIKAT 22/10/2014


Kurs Instruktor Rytmiki przeniesiony z dnia 25/10/2014 na 8/11/2014 na prośbe grupy


Komunikat 22/08/2014

Zmiana siedziby Centrum Kursów

ul. Jagiellońska 88 , 00-992 Warszawa


Zmieniamy sie na lepsze!


Komunikat 07/08/2014

Rozpoczeliśmy zapisy na nowe kursy w naszej ofercie:

Instruktor GIER I ZABAW

Instruktor ANIMATOR CZASU WOLNEGO

 

Komunikat 02/06/2014

Kurs Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej został przeniesiony z dnia 14 Czerwca na dzień 28 Czerwca /wszystkie dodatkowe informacje wraz z harmonogramem zostaną przekazane drogą meilową.

Komunikat 14/05/2014

Kurs  INSTRUKTOR RYTMIKI rozpoczyna się o godzinie 9.00 dnia 17/05/2014 szczegółowe informacje znajduja się  na Państwa e-mailach.

Komunikat 12/05/2014


Osoby zapisane/zapisujące się, które dokonały już wpłaty na konto( KURS INSTRUKTOR NAUKI PŁYWANIA)  proszeni są o wysłanie zgłoszenia lub ponowne wysłanie zgłoszenia oraz o PILNY KONTAKT z Centrum Kursów tel: (22) 39 29 633