CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE


Specjalista : Dietetyka w sporcie

zakończonym kursie uczestnicy otrzymają uprawnienia państwowe specjalisty – dietetyk w sporcie oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Miejsce kursu: EWS Bielsko – Biała

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : II sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia praktyczne
  • Zajęcia teoretyczne
  • Egzamin
  • Wydanie dokumentów (legitymacja,  certyfikat w języku angielskim)
  • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
  • zajęcia  teoretyczne – ogólne