CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR RYTMIKI

Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : 3 weekendy


Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
  • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Z części ogólnej egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, pedagogika  lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności posiadający jakąkolwiek legitymacją instruktorską


Program kursu (część specjalistyczna) obejmuje m.in.:

  • naukę słuchania muzyki, emisji głosu i dykcji,
  • naukę piosenek oraz ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe o charakterze integracyjnym,
  • muzykowanie na instrumentach,
  • ćwiczenia z muzyką poważną, ludową, współczesną,
  • ćwiczenia wyobraźni muzycznej i plastycznej.

Program zajęć z teorii ogólnej

1. Podstawy anatomii funkcjonalnej

2. Fizjologia wysiłku fizycznego

3. Pedagogika ogólna – podstawowe pojęcia

4. Psychologia rozwoju człowieka

5. Dydaktyka – metody nauczania

6. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w jęz.angielskim

- Karta instruktorska

- Dostęp do 80 filmów video