CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR ODNOWY BILOGICZNEJ

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie   i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty    o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem                                   w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora odnowy biologicznej, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Kurs instruktora odnowy biologicznejprzygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych                        i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem  i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zabiegi.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ oraz certyfikat (w języku angielskim)

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w języku angielskim

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia praktyczne
  • Zajęcia teoretyczne
  • Egzamin
  • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
  • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne