CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Rozpoczęcie kursu: 26 listopada  2016 r.

PLAN ZJAZDÓW:

I sesja zjazdowa: 26 – 27 listopad (sobota – niedziela)

 (sobota)

Godz. 9.30 Zebranie organizacyjne (OSiR Kęty os. Nad Sołą 29 )

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia   teoretyczne (Teoria Gimnastyki Korekcyjnej)

Godz. 13.45 – 18.00 zajęcia praktyczne 

 (niedziela)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia   teoretyczne (Teoria Gimnastyki Korekcyjnej)

Godz. 13.45 – 18.00 zajęcia praktyczne 

II sesja zjazdowa: 10 – 11 grudzień (sobota -  niedziela)

 (sobota)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia   teoretyczne (Teoria Gimnastyki Korekcyjnej)

Godz. 13.45 – 18.00 zajęcia praktyczne 

 (niedziela)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia   teoretyczne (Teoria Gimnastyki Korekcyjnej)

Godz. 13.45 – 18.00 zajęcia praktyczne 

III sesja zjazdowa: 17 – 18 grudzień   (sobota -  niedziela)

 (sobota)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia   teoretyczne (Teoria Gimnastyki Korekcyjnej)

Godz. 13.45 – 18.00 zajęcia praktyczne 

 (niedziela)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia   teoretyczne (Teoria Gimnastyki Korekcyjnej)

Godz. 13.45 – 18.00 zajęcia praktyczne 

Wszystkie zajęcia będą odbywać się na Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, oś Nad Sołą 29

Uwaga !!!

Egzamin instruktorski zostanie przeprowadzony w oparciu o platformę internetową. Kursanci po zalogowaniu się w dowolnym miejscu (mieszkanie prywatne, kafejka internetowa, klub internetowy, bądź w innej dogodnej lokalizacji z dostępem do internetu), przystąpią do pisemnego egzaminu w formie testu.  Na drugiej sesji zjazdowej kursanci otrzymają adres internetowy platformy i procedurę logowania się do egzaminu. Wyniki egzaminu będzie wygenerowany zaraz po egzaminie!!

CENA KURSU 1100 zł

Miejsce kursu: Kęty (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach)

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna wymiarze 20 godzin,                                        wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin na platformie internetowej

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu Grzegorz Szulc pod numerem telefonu 506 225 277

Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej nie jest kursem otwartym dla wszystkich uczestników.

Organizator dokonuje kwalifikacji na kurs po złożeniu kompletu dokumentów potwierdzających wykształcenie kursanta.     

Organizator : Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Bielsku Białej

Uczelnia jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS- nr 2.14/00320/2011) 

 Uczelnia nadaje uprawnienia zawodowe wg klasyfikacji zawodów w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS.

Program kursu – 84 godziny ( przy dużym wsparciu e-learningowym ) zakłada część teoretyczną i praktyczną oraz odbycie specjalistycznej praktyki w placówce oświatowej. Kurs kończy się egzaminem.

Po spełnieniu wszystkich wymagań programowo-organizacyjnych absolwenci uzyskują uprawnienia zawodowe.

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora gimnastyki korekcyjnej, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia dają możliwość pracy w charakterze instruktora gimnastyki korekcyjnej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z usługami gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej, pracy w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, w specjalistycznych gabinetach zajmującymi się gimnastyką korekcyjną,  uprawnienia umożliwiają prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnych w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację instruktor gimnastyki korekcyjnej oraz certyfikat

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia praktyczne
  • Zajęcia teoretyczne
  • Egzamin
  • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
  • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne (profesjonalny gabinet)
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
  • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Program zajęć teoretycznych (specjalistycznych) i praktycznych

TEMAT ZAJĘĆ

TREŚĆ ZAJĘĆ

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Budowa kręgosłupa i posturogeneza.

Budowa klatki piersiowej i mechanika oddychania.

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Stabilizatory czynne postawy.

Budowa, położenie i czynność mięśni brzucha.

DZIENNIK PRAKTYK

Instruktaż ćwiczeń domowych, hospitacja i scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej.

TEORIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Trójtorowość metod postępowania korekcyjnego (w tym omówienie rodzajów ćwiczeń stosowanych na zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz pozycji wyjściowych).

Metody uczenia się i nauczania ruchu oraz formy organizacji lekcji stosowane na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

WARSZTATY

Uproszczone badanie ortopedyczne, wykrywanie przykurczów mm – test ”ścienny”, test Thomasa, ocena ruchomości kręgosłupa – odcinkowej (test Schobera) i użytkowej, próby wytrzymałości siłowej podstawowych zespołów mm posturalnych.

TEORIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Wady postawy: plecy okrągłe i wklęsłe.

WARSZTATY

Wady postawy: plecy okrągłe i wklęsłe – dobór pozycji i ćwiczeń.

TEORIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Wady postawy: plecy wklęsło – okrągłe i skoliozy.

WARSZTATY

Wady postawy: plecy wklęsło – okrągłe i skoliozy – dobór pozycji i ćwiczeń.

TEORIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Wady postawy: plecy płaskie i wady statyczne kończyn dolnych.

WARSZTATY

Wady postawy: plecy płaskie i stopa płasko - koślawa – dobór pozycji i ćwiczeń.

GRY I ZABAWY

Zasady prowadzenia zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej.

TEORIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Cele obszarowe gimnastyki korekcyjnej i ewaluacja procesu korygowania.

EGZAMIN

Zapisz się