CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR SIATKÓWKI

CENA KURSU


część  ogólna i specjalistyczna - 1200zł

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Miejsce kursu: Kęty – Hala  (Ośrodek Sportu i Rekreacji) w Kętach

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE DATA REJESTRACJI W SYSTEMIE ZGŁOSZENIOWYM

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów) - Koszulka instruktorska

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w języku angielskim

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Z części ogólnej egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności posiadający jakąkolwiek legitymacją instruktorską

Program kursu (część specjalistyczna) obejmuje m.in.:

Systematyka ćwiczeń:

- sposobów poruszania się na boisku,

- przyjęć i podań piłki sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej i niskiej i o zachwianej równowadze,

- podstawowych rodzajów i odmian zagrywek,

- wystawienia piłki w 2 – gim i 1 – wszym odbiciu oraz rozegrania piłki,

- zasadniczych form ataku,

- obrony przez zastawienie pojedyncze i zbiorowe,

- metodyka nauczania indywidualnej taktyki poszczególnych elementów techniki gry,

- „małe gry” jako środki doskonalące technikę i indywidualną taktykę.

Taktyka:

- zespołowej taktyki atakowania – systemu par podstawowego i rozwiniętego systemu 4 – go w ataku, systemu ataku kombinowanego oraz asekuracji własnego ataku,

- zespołowej taktyki obrony – systemu obrony skrzydłami, systemu asekuracji przez środek obrony, asekuracji przez zawodnika linii ataku, obrony przez 4 zawodników,

- kombinacja taktycznych w poszczególnych systemach gry w ataku i obronie,

- przykłady kształtowania cech motorycznych w treningu piłki siatkowej,

- organizacja zawodów i sędziowanie.

Program zajęć z teorii ogólnej

1. Podstawy anatomii funkcjonalnej

2. Fizjologia wysiłku fizycznego

3. Pedagogika ogólna – podstawowe pojęcia

4. Psychologia rozwoju człowieka

5. Dydaktyka – metody nauczania

6. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zarejestrować się i wysłać kartę zgłoszeniową
 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktorskim
 2. ubezpieczenie NW na czas trwania kursu
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia  (dyplom ukończenia szkoły wyższej)
 4. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie Uczelni przed rozpoczęciem kursu

(Adres do wysyłki: Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS,
ul.Startowa 29, 43-300 Bielsko-Biała)

Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

1200 zł   – ksero wpłaty dostarczyć na  pierwszym spotkaniu  lub przesłać na maila: gszulc@ews.edu.pl

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 23 1240 6029 1111 0000 4791 5673

Tytułem: kurs instruktora  siatkówki „Kęty”, „imię i nazwisko uczestnika"

UWAGA!

Na życzenie uczestnika kursu  wystawiamy rachunek !!

W przypadku konieczności wystawiania rachunek na osobę prawną (firma. szkoła itp.) uczestnik  kursu zobowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

 1 .pełna nazwa firmy,szkoły itp,

 2. adres z kodem pocztowym

 3. nr NIP-u

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu pod numerem telefonu 506 225 277

* aby kurs mógł się odbyć musi być minimum 15 osób. W innym wypadku organizator może odwołać w/w kurs.

                                                                                     KOORDYNATOR

                                                       Beskidzkie Centrum Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej

 mgr Grzegorz Szulc