CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR PIŁKI RĘCZNEJ

ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy: osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt z Koordynaterem Centrum mgr Grzegorzem Szulcem tel. 506 225 277


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 23 1240 6029 1111 0000 4791 5673

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie Uczelni przed rozpoczęciem kursu 

(Adres do wysyłki: Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS,
ul. Startowa 29, 43-300 Bielsko-Biała)