CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR FITNESS

Specjalność: Nowoczesne Formy Tańca

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora fitness, możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia pozwalają na wykonywanie pracy w charakterze instruktora fitness, prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z usługami fitness, pracę w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, fitness klubach jako instruktor fitness i wielu innych formach z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia             w sporcie kwalifikowanym( Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.).

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację INSTRUKTORA FITNESS o specjalności: Nowoczesne Formy Tańca oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

CENA KURSU 900 zł

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne (profesjonalna sala fitness)
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Z części ogólnej egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich            i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności posiadający jakąkolwiek legitymacją instruktorską.

Program zajęć teoretycznych (specjalistycznych) fitness

1.Fitness a rekreacja ruchowa – pojęcie fitness

2.Geneza ruchu fitness oraz form wchodzących w skład tego kierunku

3.Systematyka ćwiczeń i słownictwo stosowane w fitness – nowoczesne formy gimnastyki

4.Fitness – nowoczesne formy Zumba, Pilates

5.Zasady prowadzenia fitness – nowoczesne formy gimnastyki

6.Organizacja zajęć. Przygotowanie do zajęć

7.Zasady instruktora fitness

8.Podstawowe wiadomości o muzyce

9.Podstawy żywienia w treningu fitness

Program zajęć praktycznych z fitness

1.Ćwiczenia kształtujące. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń.

2. kroki do podstawowych czterech rytmów (merengue, salsa, cumbia, reggaeton)

3. zapoznanie się z  sześcioma kolejnymi rytmami – taniec brzucha, flamenco, tango, samba, soca, quebradita

 • Tworzenie kompozycji ruchowych z wykorzystaniem przestrzeni, czasu, kierunków, kształtów, energii                 i emocji
 • współdziałanie z grawitacją (wykorzystywanie siły ciężkości i bezwładu do osiągnięcia odpowiedniej dynamiki)
 • zmiany środka ciężkości (zmiany podstawy podporu - podwieszenia, praca w parterze, szukanie nowego środka ciężkości)
 • uruchamianie kręgosłupa (współdziałanie z innymi częściami ciała, rozluźnianie, izolacje, swingi, spirale)
 • wyprowadzanie ruchu z różnych części ciała (koordynacja sensomotoryczna, kierunkowanie ruchu i energii)
 • praca z głosem i oddechem (obserwacja wpływu zabawy z głosem i oddechem na ruch i ciało tancerza)
 • improwizacje (tematyczne, abstrakcyjne, do muzyki)
 • improwizacje kontaktowe (praca w parach, w grupie)
 • elementy tańca butoh (zastosowanie "bezruchu" do większej koncentracji na emocjach własnych                        i wyrażanie ich przez minimum ruchu, brzydota i bezkształt ruchu)

Program zajęć z teorii ogólnej – dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego

1. Podstawy anatomii funkcjonalnej

2. Fizjologia wysiłku fizycznego

3. Pedagogika ogólna – podstawowe pojęcia

4. Psychologia rozwoju człowieka

5. Dydaktyka – metody nauczania

6. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej

Szczegółowy treści  zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Zapisz się