CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTORA SZTUK WALKI

Specjalność:

BOKS oraz KICKBOXING

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora sportów siłowych , możliwość wykonywania pracy z młodzieżą i  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia dają możliwość pracy w charakterze instruktora sztuk walki, prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z usługami  w klubach  i szkołach gdzie prowadzone są sekcje związane z sztukami walki (boks, kickboxing)

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację instruktora sztuk walki w danej specjalności (boks lub kickboxing) oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

CENA KURSU 900 zł

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Miejsce kursu: Bielsko – Biała

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w języku angielskim

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia praktyczne
  • Zajęcia teoretyczne
  • Egzamin
  • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
  • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne (profesjonalna sala)
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
  • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Z części ogólnej egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności posiadający jakąkolwiek legitymacją instruktorską

Zapisz się