CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR PILATES

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem               w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora pilatesu , możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia pozwalają na wykonywanie pracy w charakterze instruktora pilatesu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z usługami fitness, pracę w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, fitness klubach jako instruktor pilates i wielu innych formach z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia             w sporcie kwalifikowanym( Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.).

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację INSTRUKTORA PILATESU o specjalności: Nowoczesne Formy Tańca oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej


Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w jęz.angielskim

- Karta instruktorska

CENA KURSU 900 zł

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Miejsce kursu: Kęty

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia praktyczne
  • Zajęcia teoretyczne
  • Egzamin
  • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
  • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne

Zapisz się