CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR NAUKI PŁYWANIA

Data rozpoczęcia kursu: 3 grudnia 2016 r.

CENA KURSU 1100 zł

Miejsce kursu: Kęty

Data rozpoczęcia kursu: 3 grudnia 2016 r.

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin na platformie

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

I sesja zjazdowa: 3 – 4 grudnia  (sobota – niedziela)

3.12 (sobota)

Godz. 10.00 Zebranie organizacyjne

Godz. 10.30 – 12.00 zajęcia teoretyczne

Godz. 12.30 – 15.00 zajęcia specjalistyczne

4.12 (niedziela)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia specjalistyczne 

Godz. 13.30 – 15.00 zajęcia teoretyczne

II sesja zjazdowa: 10 – 11 grudnia (sobota – niedziela)

10.12 (sobota)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia specjalistyczne 

Godz. 13.30 – 15.00 zajęcia teoretyczne

11.12  (niedziela)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia specjalistyczne 

Godz. 13.30 – 15.00 zajęcia teoretyczne

III sesja zjazdowa: 17 – 18 grudnia  (sobota – niedziela)

17.12 (sobota)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia specjalistyczne 

Godz. 13.30 – 15.00 zajęcia teoretyczne

18.12 (niedziela)

Godz. 10.00 – 13.00 zajęcia specjalistyczne 

Godz. 13.30 – 15.00 zajęcia teoretyczne

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora nauki pływania, możliwość wykonywania pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia dają możliwość pracy w charakterze instruktora nauki pływania, prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z usługami nauki pływania, pracy w szkole jako instruktor nauki pływania i wielu innych form z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia w sporcie kwalifikowanym (Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.)

Uwaga !!!

Egzamin instruktorski zostanie przeprowadzony w oparciu o platformę internetową.  Kursanci po zalogowaniu się w dowolnym miejscu(mieszkanie prywatne, kafejka internetowa, klub internetowy, bądź w innej dogodnej lokalizacji z dostępem do internetu) , przystąpią do pisemnego egzaminu w formie testu. Egzamin będzie dostępny 24 godziny!!  Na drugiej sesji zjazdowej kursanci otrzymają adres internetowy platformy i procedurę logowania się do egzaminu. Wyniki egzaminu będzie wygenerowany zaraz po egzaminie!!

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Program kursu (część specjalistyczna) obejmuje m.in.:

 1. Metodykę i systematykę ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania
 2. Technikę pływania poszczególnymi stylami pływackimi
 3. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów
 4. Gry i zabawy stosowane w nauce pływania dzieci
 5. Ćwiczenia oswajające z wodą
 6. Formy, środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim dzieci
 7. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży
 8. Zdolności motoryczne i ich znaczenie w nauczaniu pływania
 9. Podstawy ratownictwa wodnego
 10. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania
 11. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. zarejestrować się i wysłać kartę zgłoszeniow

  Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu pod numerem telefonu 506 225 277

                                                                                                                                                                                    KROK PO KROKU CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZAPISAC SIĘ NA KURSY GRUPOWE:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

1100 zł (do dnia 3 grudnia 2016 roku)  na konto:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: Kurs Instruktora Nauki Pływania (Bielsko-Biała)  „imię i nazwisko uczestnika"

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia jeżeli dokonywałeś wpłaty w ostatniej chwili.

4. Zebrać następujące dokumenty*:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*

e. Pobierz oświadczenie-o-niekaralności (znajduje się na stronie EWS kursy)

 Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

UWAGA!

Na życzenie uczestnika kursu do 7 dni od daty wpłaty, BCK wystawi fakturę VAT.

W przypadku konieczności wystawiania faktury na osobę prawną (firma. szkoła itp.) uczestnik  kursu zobowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

 1 .pełna nazwa firmy, szkoły itp,

 2. adres z kodem pocztowym

 3. nr NIP-u