CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KURSU

Instruktor nauki jazdy na: nartach lub na snowboardzie

Dwa kursy realizowane są równolegle : kursant wybiera który formę nauki realizuje na sesji zjazdowej. Kursy odbywaja się w marcu w Zakopanym Każdy kursant może uzyskać jedno uprawnienie do wyboru. 


Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem             w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora nauki w narciarstwie zjazdowym , możliwość wykonywania pracy z dziećmi, młodzieżą i  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia dają możliwość pracy w charakterze instruktora narciarstwa zjazdowego, prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z usługami  na stokach narciarskich, jako instruktor narciarstwa zjazdowego  w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, w szkółkach nauki jazdy na nartach oraz wielu innych form            z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia w sporcie kwalifikowanym( Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.)

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację instruktora rekreacji ruchowej

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY NA NARTACH LUB INSTRUKTORA NAUKI JAZDY NA SNOWBOARDZIE

oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Uprawnienia nadawane dożywotnie (nie ma potrzeby odnawiania uprawnień)

CENA KURSU 1950 zł – z zakwaterowaniem i wyżywieniem

CENA KURSU 1800 – zakwaterowanie i wyżywienie w własnym zakresie

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Miejsce kursu: WISŁA (wyciągi narciarskie Pasieki) (zakwaterowanie: Dom Wczasowy POTOK)

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : I sesja zjazdowa (weekendowa)

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Koszulka instruktorska

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w języku angielskim

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
 • Zakwaterowanie
 • Wyżywienie (śniadania i obiadokolacje)
 • Wykwalifikowana kadra szkoleniowa

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne (stok narciarski)
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne (sala wykładowa)

Szczegółowe treści programu z zajęć specjalistycznych   zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. rejestracja w systemie zgłoszeniowym oraz wysłana karta zgłoszeniowa
 1. ubezpieczenie NW na czas trwania kursu
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia  (dyplom ukończenia szkoły wyższej)
 3. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

 1. Obowiązkowy kask
 2. Kompletny sprzęt narciarski (możliwość wypożyczenia sprzętu na stoku – odpłatnie)
 3. Obowiązkowa praktyka w wymiarze 10 godzin

Zapisz się