CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR KULTURYSTYKI

INSTRUKTOR  SPORTÓW SIŁOWYCH

SPECJALNOŚĆ : KULTURYSTYKA


Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin na platformie

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora sportów siłowych , możliwość wykonywania pracy z młodzieżą i  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia dają możliwość pracy w charakterze instruktora kulturystyki, prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z usługami  w klubach fitness  jako instruktor sportów siłowych lub kulturystyki, pracy w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych i wielu innych form z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia w sporcie kwalifikowanym( Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.)

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację instruktora sportów siłowych specjalność: kulturystyka oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne (profesjonalna sala do sportów siłowych)
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Program kursu (część specjalistyczna) obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z metodyką, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu ćwiczeń siłowych                              i body-buildingu, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i siłowym         na różnych etapach ontogenezy człowieka.
 3. Znajomość czynnościową mięśni – osoby uczęszczające na kurs potrafią, dobierać ćwiczenia siłowe do głównych grup mięśniowych.
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów kulturystycznych.
 5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią ćwiczeń siłowych, rozwojem kulturystyki na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 6. Opanowanie technik i metod nauczania ćwiczeń siłowych i konkurencji wchodzących w skład zawodów kulturystycznych.

Szczegółowy treści  zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu Grzegorz Szulc pod numerem telefonu 506 225 277ZAPISZ SIĘ NA KURS