CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR FITNESS  


Uczelnia realizuje własny - autorski program Instruktora Fitness.

Ilość godzin (łącznie ) : 80 Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Miejsce : Czechowice-Dziedzice 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem               w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora fitness, możliwość wykonywania pracy z młodzieżą czy z  osobami dorosłymi.

Powyższe uprawnienia pozwalają na wykonywanie pracy w charakterze instruktora fitness, prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z usługami fitness, pracę w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, fitness klubach jako instruktor fitness i wielu innych formach z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia             w sporcie kwalifikowanym( Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.).

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację INSTRUKTORA FITNESS oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Miejsce kursu: KĘTY Czechowice-Dziedzice

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe (sobota, niedziela)

Kursant uzyskuje :

- Legitymację instruktorską

- Certyfikat w języku angielskim

- Dostęp do platformy egzaminacyjnej

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia praktyczne
  • Zajęcia teoretyczne
  • Egzamin
  • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
  • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne (profesjonalna sala fitness)
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
  • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Program zajęć

1.     Najważniejsze pojęcia związane z ideą fitness&wellness (historia, charakterystyka, podział);

2.     Problematyka zawodu instruktora fitness

3.     Metodytka zawodu instruktora fitness

4.     Metodyka prowadzenia zajęć fitness, zasady i struktura lekcji

5.     Podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii, profilaktyki urazów i kontuzji,

6.     Formy wytrzymałościowe (low, hi-lo, fat burning, dance)

7.     Formy wzmacniające (m.in.: shape, bpu,bs, )

8.      Formy mieszane (m.in.: step, tbc, tae-bo)

9.      Formy prozdrowotne, body&mind (m.in.: Pilates, stretching, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne),

10.  Wykorzystanie przyborów w lekcji fitness: taśmy Thera Band, piłki Body Ball, piłki Ballooning, ciężarki, tubingi, Rollery, Cyrkle,

Szczegółowy treści  zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Zapisz się