CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

TABELA OPŁAT ZA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ  INDYWIDUALNYCH TRENERA II KLASY W DOWOLNEJ DYSCYPLINIE SPORTU

POSIADANE WYKSZTAŁCENIE

OPŁATA

DODATKOWE WARUNKI

ŚREDNIE lub WYŻSZE  nie związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 2000zł

Kurs w tej opcji jest realizowany w przypadku udziału minimum 15 uczestników,

ŚREDNIE lub WYŻSZE   związane ze sportem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 2000zł Spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: a.Udokumentowany staż zawodniczy w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim,b. Udokumentowana praca w  klubie w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim,c.posiadanie uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim
LICENCJAT WF, SPORT, TIR  1200zł Ukończenie  studiów licencjackich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 
LICENCJAT WF, SPORT, TIR  1200zł Ukończenie studiów licencjackich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków :a. Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną; b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu,c.posiadanie uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim
MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR  1000zł  Ukończenie  studiów magisterskich w programie, których był przedmiot związany z tytułem instruktora sportu np.Teoria i metodyka koszykówki 
MAGISTERSKIE WF, SPORT, TIR  1000zł Ukończenie studiów magisterskich oraz spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:a.Udokumentowany staż zawodniczy związany z dyscypliną;b. Udokumentowana praca w klubie sportowym związana z dyscypliną sportu,c.posiadanie uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie związanej z tytułem trenerskim.

We wszystkich przypadkach uzyskiwanych uprawnień trenerskich, konieczność zaliczenia praktyki specjalistycznej.

Wszystkie uprawnienia są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników( wyjątek: pierwsza opcja dot. nadawanych uprawnień dla osób posiadających wyłącznie średnie wykształcenie lub wyższe nie związane ze sportem,bez stażu zawodniczego lub udokumentowanej pracy w klubie sportowym),

Uprawnienia Trenera II klasy  są nadawane i przeprowadzane bez względu na ilość uczestników.

(przy wypełnianiu zgłoszenia należy wybrać termin rozpoczęcia)

Dyscypliny w jakich możesz uzyskać w naszym Centrum

uprawnienia Trenera II Klasy:

 Akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju- jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, narciarstwo wodne, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, sport motorowodny, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, wakeboard, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Centrum oferuje swoim kursantom :

- najbardziej atrakcyjną ofertę finansową w Polsce za uzyskanie indywidualnych uprawnień instruktorskich lub trenerskich,

- możliwość szybkiego uzyskania uprawnień:  instruktorskich w sporcie / Trenera II klasy / Trenera I klasy w wybranej dyscyplinie sportu w szybkim czasie,

-       dostosowujemy dyspozycyjność kursanta, jego możliwości opanowania materiału do zaproponowanego terminu uzyskania uprawnień),

oficjalny Uczelniany Dyplom Trenera II klasy 

- certyfikat Trenera  w języku angielskim,

- egzamin na Platformie Egzaminacyjnej bez konieczności przyjazdu do Warszawy na Uczelnię ( egzamin przeprowadzany jest w wybranym przez kursanta terminie z poziomu własnego komputera osobistego),

- wsparcie naszych ekspertów w przygotowaniu do egzaminu,

- gwarancja uzyskania uprawnień,

- dostęp do Panelu Kursanta,

- możliwość wyboru uczestnictwa w specjalistycznej praktyce instruktorskiej lub trenerskiej

Kto może uzyskać uprawnienia instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu w naszym Centrum  ?

- osoba pełnoletnia,

- osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie*

- osoba niekarana sądownie,

- osoba która ukończy proces szkolenia w naszym Centrum(opanuje materiał egzaminacyjny, zaliczy praktykę specjalistyczną i pozytywnie zda egzamin na Platformie Egzaminacyjnej)

-  * dopuszczamy możliwość uczestnictwa w procesie szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych – uprawnienia zostaną nadane w momencie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej 

Szczególne udogodnienia dla tych którzy legitymują się jednym z poniższych warunków:

- potwierdzony staż zawodniczy w dyscyplinie( byli zawodnicy lub aktualnie trenujący),

- praca w klubie / w szkole związana z dyscypliną(nauczyciele wychowania fizycznego),

- ukończenie sportowej uczelni ( licencjat lub studia magisterskie) na kierunku wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja lub programowo zbieżnych Wszystkie powyższe warunki wpływają na obniżenie kosztów uzyskania uprawnień instruktorskich lub trenerskich(tabela opłat)


DROGA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wysłać zgłoszenie poprzez formularz internetowy (KLIKNIJ)

2. Dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  wszystkie niezbędne dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem w przypadku wysyłki lub do wglądu w przypadku dostarczenia osobiście):

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)-zakładka dokumenty do pobrania

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 4 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

e. Oświadczenie o niekaralności

f. Zaświadczenia/dokumenty które wskazują na przyporządkowanie do danej grupy cenowej(patrz wyżej tabela opłat)

3.Przejść proces weryfikacji dokumentów.

4.Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: UI TK II nazwa dyscypliny której dotyczy , „imię i nazwisko uczestnika"

np. UI TK II BOKS JAN KOWALSKI

ADRES DO WYSYŁKI:

(Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa)