CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KONTAKT

BESKIDZKIE CENTRUM KURSÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY- EDUKACJA W SPORCIE
W BIELSKU-BIAŁEJ

Instytut Sportu i Rekreacji
ul. Startowa 29
43-300  Bielsko-Biała
tel/fax. (22) 39 29 633

Kontakt:

kursy@ews.edu.pl

Numer konta bankowego:

Wyższa Szkoła -Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. 

Numer: 23 1240 6029 1111 0000 4791 5673

W tytule wpłaty proszę wpisać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika