CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURS INSTRUKTOR RYTMIKI


Ilość godzin (łącznie ) : 80

Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : 3 weekendy

Kursant uzyskuje : 

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w jęz.angielskim

- Dostęp do 80 filmów video

- Materiały dydaktyczne 

Koszty uczestnictwa w kursie : 

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł 

- koszt całkowity – 1000 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin) 

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU : 14 Listopada 2015

Kurs odbywa się w :

SP NR 11 w Białymstoku ul. Poleska 27
15-476 Białystok

Termin zgłoszeń: 

14 Listopada


Wpłata zaliczki (200 zł) - w momencie zgłoszenia na kurs (gwarancja miejsca na kursie)

Wpłata pozostałej kwoty (800 zł) 


Harmonogram kursu poprzedniej edycji  :
ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"

2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy złożyć osobiście przed rozpoczęciem kursu podczas pierwszego zjazdu kursu.