CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

KURS INSTRUKTOR GIER I ZABAW

Organizator : Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

Uczelnia jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS- nr 2.14/00320/2011) 

Uczelnia nadaje uprawnienia zawodowe wg klasyfikacji zawodów w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS.

Program kursu – 20 godziny  zakłada część teoretyczną i praktyczną . Kurs kończy się egzaminem.

Po zakończeniu kursu Uczestnik uzyskuje :  

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat 

Koszty uczestnictwa w kursie : 

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł 

- koszt całkowity –490 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin,  

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma). 

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty 

Termin zgłoszeń do nowej edycji : do 21 Marca 2015

Wpłata zaliczki (200 zł)  - w momencie zgłoszenia na kurs (gwarancja miejsca na kursie)

Wpłata pozostałej kwoty (290 zł) - najpóźniej do dnia 16 Marca 2015

I-SESJA : 21 Marca 2015

Harmonogram: Dostępny po zalogowaniu dla uczestników kursu.ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: nazwa kursu, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy oddać podczas pierwszego zjazdu  przed rozpoczęciem kursu